Kostenvergelijk

Meer weten over FairRoof?

De uitmuntende eigenschappen:

(Gecertif. RC-waarde)

Ieder rieten dak, bestaand of nieuwbouw is een geval apart

Daarmee zijn de kosten voor aanleg en onderhoud voor ieder huis verschillend. Er zijn vele factoren die de levensduur en isolatiewaarde van uw dak bepalen. Dat begint al bij de kwaliteit van het riet waarmee uw rietdekker werkt. Ook de wijze waarop het gelegd is, de kwaliteit van de onderlaag, de bomen en beestjes in uw omgeving en het klimaat spelen een rol. Alle factoren samen bepalen hoe vaak en intensief onderhoud nodig is.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij zijn graag bereid tot een vrijblijvend adviesgesprek. Daarin kunnen we samen met jou, en als je wilt je rietdekker, bepalen of FairRoof riet in jouw individuele geval ook de beste optie is en wat de kosten zijn.

Rietdekkers zijn ambachtelijke vakmensen. Ons riet is uiteraard geen kunstriet en laat zich verwerken als natuurlijk riet. Toch bestaat er soms koudwatervrees. Wanneer je een vaste rietdekker hebt staan wij graag open voor transparante communicatie en samenwerking.

Een aantal kostenberekeningen als voorbeeld

Wij zijn hierbij uitgegaan van gemiddelde waarden, ingeschat op basis van ervaring en deskundigheid van diverse rietdekkers. Nogmaals, deze kunnen niet als exact rekenvoorbeeld voor jouw huis dienen . Het zijn rekenvoorbeelden die je helpen een inzicht te geven in wanneer een FairRoof dak kan gaan renderen.

Klik hieronder op één van de rekenvoorbeelden

De waarde van uw huis op lange termijn

Deze waarde wordt mede bepaald door hoe uw dak er na tien of twintig jaar uitziet. Bij verkoop zal een koper liever geen uitzicht hebben op een grote investering. Een FairRoof dak zal tientallen jaren langer in goede staat verkeren. Maar ook de zorgeloosheid voor het onderhoud is waardevol en vooral de brandveiligheid is daarbij niet in geld uit te drukken.

Contact FairRoof Wilt u ook kennis maken met de voordelen van FairRoof Riet? Neem vrijblijvend contact met ons op!